Hướng dẫn nạp tiền

Để nạp tiền, quý khách vui lòng chuyển khoản tới một trong các tài khoản sau với nội dung "NAP[SỐ ĐT]"

Ví dụ: "NAP0862133155"

mbbank logo
Ngân hàng MB Chủ TK: CONG TY TNHH DICH VU XO SO VIET Số TK: 5551199988888 Chi nhánh MB Bank Hoàng Quốc Việt
acb bank logo
Ngân hàng ACB Chủ TK: CONG TY TNHH DICH VU XO SO VIET Số TK: 858568686868 Chi nhánh Hà Đông