Hướng dẫn cách chơi xổ số điện toán Loto 2,3,5 số

I. Giới thiệu

- Xổ số điện toán 2,3,5 số là sản phẩm xổ số tự chọn do công ty xổ số điện toán thủ đô phát hành. Người chơi được tự lựa chọn con số tham gia dự thưởng hoặc nhờ hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả trúng thưởng được xác định sau khi quay số mở thưởng.

- Giờ đặt vé trên ứng dụng: 0h00 – 17h30 và 19h00 – 24h00 (Đóng hệ thống từ 17h30 – 19h00)

II. Lịch mở thưởng

• Theo kết quả của xổ số kiến thiết Miền Bắc, mở thưởng vào (18h15 – 18h30) hàng ngày

III. Hướng dẫn cách chơi

1. Cách chơi

- Có 3 loại hình khách hàng có thể lựa chọn như sau:

 Loto 2 số: Người chơi chọn một số có 2 chữ số từ 00 đến 99 và so với kết quả 2 số cuối của giải Đặc biệt và 2 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

 Loto 3 số: Người chơi chọn một số có 3 chữ số từ 000 đến 999 và so với kết quả 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

➤ Loto 5 số:: Người chơi có thể chọn 5 chữ số bất kỳ từ 00000 đến 99999 để dự thưởng.Xổ số điện toán 5 số mở thưởng hàng ngày, đối chiếu với kết quả 27 lần quay của xổ số kiến thiết miền Bắc theo đúng thứ tự với giá trị tối đa 200.000đ/số dự thưởng.

- Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng tối thiểu là 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng).

- Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 20.000 đồng.

2. Cách thức tham gia dự thưởng

- Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng, số kỳ, giá trị tham gia dự thưởng thông qua việc thao tác trong hệ thống.Việc lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng được thực hiện theo các hình thức sau:

· Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn toàn bộ các số tham gia dự thưởng để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Hoặc

· Người tham gia dự thưởng để hệ thống máy tính lựa chọn tự động toàn bộ các số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Hoặc

· Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn một số các số tham gia dự thưởng và để hệ thống máy tính lựa chọn tự động các số tham gia dự thưởng còn thiếu của bộ số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng hoàn chỉnh.

- Người tham gia dự thưởng chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 10 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp.

- Người tham gia dự thưởng thanh toán tiền mua vé.

- Người tham gia dự thưởng nhận vé dự thưởng dưới dạng chứng chỉ. Vé dự thưởng bao gồm những thông tin sau:

➤ Tên sản phẩm

➤ Bộ số dự thưởng

➤ Ngày, giờ phát hành vé

➤ Giá trị tham gia dự thưởng

➤ Ngày, kỳ quay số mở thưởng

➤ Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng và các tính năng bảo mật khác để chống làm giả vé dự thưởng

➤ Người tham gia dự thưởng có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên vé tham gia dự thưởng

➤ Người tham gia dự thưởng không có quyền hủy vé tham gia dự thưởng đã mua

IV. Cơ cấu giải thưởng

 

➤ Loto 2 số: Dựa theo kết quả 2 số cuối của giải Đặc biệt và 2 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

• Cơ cấu giải thưởng như sau:

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG LÔ TÔ 2 SỐ
GIẢI THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt 70 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối của giải Nhất Bằng mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt và 2 số cuối của giải Nhất 71 lần mệnh giá vé mua

 

➤ Loto 3 số: Dựa theo kết quả 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

• Cơ cấu giải thưởng như sau:

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ LÔ TÔ 3 SỐ
GIẢI THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt 420 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Nhất 20 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích: Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt 5 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất 440 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Nhất và 2 số cuối của giải Đặc biệt

25 lần mệnh giá vé mua

Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt, 3 số cuối giải Nhất và trùng 1 trong 3 lần quay giải 6 445 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt và 1 trong 3 lần quay giải 6 425 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối giải Đặc biệt, 3 số cuối giải Nhất và 1 trong 3 lần quay giải 6 30 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối giải Nhất và 1 trong 3 lần quay giải 6 25 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối giải Đặc bietj và 1 trong 3 lần quay giải 6 10 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 1 trong 3 lần quay giải 6 5 lần mệnh giá vé mua

 

➤ Loto 5 số: Dựa theo kết quả 27 lần quay của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày theo đúng thứ tự.

• Cơ cấu giải thưởng như sau:

    CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ LÔ TÔ 5 SỐ
GIẢI LẦN QUAY ĐIỀU KIỆN GIẢI THƯỞNG
Đặc biệt 1 Vé có 5 chữ số cuối trùng 5 chữ số của giải Đặc biệt 20.000 lần mệnh giá vé mua
Nhất 1 Vé có 5 chữ số cuối trùng với 5 chữ số của giải Nhất 2.000 lần mệnh giá vé mua
Nhì 2 Vé có 5 chữ số cuối trùng với 5 chữ số của giải Nhì 500 lần mệnh giá vé mua
Ba 6 Vé có 5 chữ số cuối trùng với 5 chữ số của giải Ba 200 lần mệnh giá vé mua
4 Vé có 4 chữ số cuối trùng với 4 chữ số của giải Tư

40 lần mệnh giá vé mua

Năm 6 Vé có 4 chữ số cuối trùng với 4 chữ số của giải Năm 20 lần mệnh giá vé mua
Sáu 3 Vé có 3 chữ số cuối trùng với 3 chữ số của giải Sáu 10 lần mệnh giá vé mua
Bảy 4 Vé có 2 chữ số cuối trùng với 2 chữ số của giải Bảy 4 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích ĐB Vé có 2 chữ số cuối trùng với 2 chữ số của giải Đặc biệt 4 lần mệnh giá vé mua